The Cultural Heritage Service in Nordhordland

How can we take care of the cultural heritage around us? We give advice on restoration and care for historic buildings and more in Nordhordland.

steinløe med eit tre og eit kvitt trehus bak, solskin på landleg landskap (Foto/Photo)jordkjellar i snødekt landskap (Foto/Photo)mann held årringsprøve og eit skjema, arbeid med årringsdatering (Foto/Photo)blyantteikning av Fjellskalnesloftet (Foto/Photo)illustrasjon av ein laserskanna bygning sett nedanfrå (Foto/Photo)eldre trebygning med steinmur, i bakgrunnen tre og busker (Foto/Photo)Berlinerbor og kjerneprøve til årringsdatering (Foto/Photo)vøling av steinløe i landleg landskap, mann i stillas ved løa (Foto/Photo)Grindbygg i Modalen, to menn arbeider med bygget (Foto/Photo)
Logo: Kulturverntenesta i Nordhordland (Foto/Photo)

About us

The Cultural Heritage Service in Nordhordland gives advice on how to care for the cultural heritage around us and share that knowledge with others.

Find us

Kulturverntenesta i Nordhordland
Salhusvegen 201
5107 Salhus
Norway
(office address)

hand held måleutstyr i eit gammalt trebygg på Havrå (Foto/Photo)

Our services

Read more about our consulting services in the Nordhordland region in Vestland, Norway.