Korleis tek vi vare på kulturminna rundt oss?

Vi gjev råd om bygningsvern og kulturarv i Nordhordland.

steinløe med eit tre og eit kvitt trehus bak, solskin på landleg landskap (Foto/Photo)jordkjellar i snødekt landskap (Foto/Photo)mann held årringsprøve og eit skjema, arbeid med årringsdatering (Foto/Photo)blyantteikning av Fjellskalnesloftet (Foto/Photo)illustrasjon av ein laserskanna bygning sett nedanfrå (Foto/Photo)eldre trebygning med steinmur, i bakgrunnen tre og busker (Foto/Photo)Berlinerbor og kjerneprøve til årringsdatering (Foto/Photo)vøling av steinløe i landleg landskap, mann i stillas ved løa (Foto/Photo)Grindbygg i Modalen, to menn arbeider med bygget (Foto/Photo)

Aktuelle prosjekt:

illustrasjon av ein laserskanna bygning sett nedanfrå. Foto/Photo

Bygningsforsking: Havrå

Bygningsforsking: Havrå

I dei ståande bygningane på Havrå er det svært mykje gjenbruksmaterialar. Særleg i løene er svært mykje av grindkonstruksjonane gjenbruk frå løene som stod der før ombygginga midt på 1800-talet.

eldre trebygning med steinmur, i bakgrunnen tre og busker. Foto/Photo

Dendrokronologisk datering Litloksa

Dendrokronologisk datering Litloksa

Kulturverntenesta i Nordhordland har gjennom fleire år arbeidd med datering av bygningar, såkalla dendrokronologi. Dei fleste oppdraga har vore for Hordaland, no Vestland, fylkeskommune, men vi har òg hatt oppdrag utanfor fylkesgrensene.

jordkjellar i snødekt landskap. Foto/Photo

Dokumentarportrett: jordkjellarar

Dokumentarportrett: jordkjellarar

Langs vegane og på eit fleirtal av gardane i Nordhordland finn ein desse fascinerande konstruksjonane som var ein livsviktig del av naturalhushaldet. Kulturverntenesta i Nordhordland fekk i 2018 og i 2019 midlar frå Norsk handverksinstitutt til dokumentasjon av bruken av jordkjellarar.

Logo: Kulturverntenesta i Nordhordland. Foto/Photo

Nordre Kvinge Trevarefabrikk i Masfjorden

Nordre Kvinge Trevarefabrikk i Masfjorden

Nordre Kvinge Trevarefabrikk var stifta i 1919, og produserte dører, vindauge og trapper. No er eigaren i ferd med å sette i stand trevarefabrikken. Kulturverntenesta i Nordhordland har hjelpt til med søknadsprosessen og midlar frå Masfjorden kommune, Stiftelsen UNI og Norsk kulturminnefond har gjort istandsettinga mogleg.

steinløe med eit tre og eit kvitt trehus bak, solskin på landleg landskap. Foto/Photo

Steinløe i Dalstø

Steinløe i Dalstø

I januar 2019 var Kulturverntenesta i Nordhordland på synfaring til gnr 19, bnr 5 i Dalstø i Meland kommune. Bakgrunnen for synfaringa var at eigar ville ha ei vurdering av tilstanden og kulturminneverdien til steinløa.

 (Foto/Photo)

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert