Vi tek vare på kulturarven

Eit kompetansemiljø for konservering i Vestland

Bygda Salhus utanfor Bergen, med den tidlegare tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik. (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)Ein tekstil blir spent opp med nåler, for tørking (Foto/Photo) (Foto/Photo)In situ-konservering av Gustav Vigelands statue av Bjørnstjerne Bjørnson i Teaterparken i Bergen (Foto/Photo)Forsterking av ornament på toppen av eit speil (Foto/Photo) (Foto/Photo)
 (Foto/Photo)

Vi arbeider for museumssamlingane i Vestland

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. Vi tilbyr kurs for museumstilsette i handtering og bevaring av ulike materialtypar, og skadedyrkontroll.

 (Foto/Photo)

Profesjonell konservering av gjenstandar og tekstilar

Vi konserverer og restaurerer ulike materialtypar for museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. Kontakt oss for råd og rettleiing om bevaring av tekstilar, gjenstandar og historiske interiør.