Vi tek vare på kulturarven

Eit kompetansemiljø for konservering i Vestland.

 (Foto/Photo)

Vi arbeider for museumssamlingane i Vestland

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. 

pakking av museumsgjenstandar (Foto/Photo)

Kurs

Lær meir om handtering og bevaring av ulike materiale, og skadedyrkontroll, på våre kurs for museumstilsette.

 (Foto/Photo)

Profesjonell konservering av gjenstandar og tekstilar

Vi konserverer og restaurerer for museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. Kontakt oss for råd og rettleiing.