Vi tek vare på kulturarven

Eit kompetansemiljø for konservering i Vestland.

 (Foto/Photo)

Vi arbeider for museumssamlingane i Vestland

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. 

 (Foto/Photo)

Profesjonell konservering av gjenstandar og tekstilar

Vi konserverer og restaurerer for museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. Kontakt oss for råd og rettleiing.

Kurs

Lær meir om handtering og bevaring av ulike materiale, og skadedyrkontroll, på våre kurs for museumstilsette.