Hopp til hovedinnhold

Vi tek vare på kulturarven

Eit kompetansemiljø for konservering i Vestland.

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. 

Vi konserverer og restaurerer for museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer. Kontakt oss for råd og rettleiing.

Lær meir om handtering og bevaring av ulike materiale, og skadedyrkontroll, på våre kurs for museumstilsette.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1