Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Bevaringstenestene!

Vi yter tenester til offentlege og private eigarar av historiske gjenstandar.

  • Konservator fester løse deler på en skutemodell
    1/1
    Konservering av skipsmodell Bevaringstenestene

Berekraftig bevaring, kunnskap og kompetanse

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. Vi tilbyr ei rekkje kurs retta mot museumstilsette i mellom anna IPM (integrert skadedyrkontroll), bevaring av plast, handtering av muggangrep i samlingane, samt gjenstand- og tekstilhandtering.

Våre dyktige konservatorar konserverer og restaurerer ei rekkje materialtypar, som tekstilar, metall, skinn, tre, glas og bein for museum, privatpersonar, institusjonar og kyrkjer.

Vi utfører tilstandsvurderingar av gjenstandar og verk i samband med utstillingar, og kan gje råd om ulike utstillingsmetodar.

Kontakt oss gjerne for råd og rettleiing om bevaring av tekstilar, gjenstandar og historiske interiør.


Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1