Hopp til hovedinnhold

Kurs om plast

Vi heldt på å utvikle eit kurs om plast i samlingane. Plast er eit utfordrande materiale å bevare, då mange plasttypar er ustabile og vert raskt nedbrotne.

Eit komplisert materiale

Kurset vil vise korleis vi kan identifisere kva type plast vi har, då dette avgjer korleis gjenstanden bør handterast for best mogleg bevaring. Kurset tek også for seg korleis vi pakkar og handterar dei ulike plasttypane.

logo for Bevaringstenestene, MUHO

Kontakt oss for meir informasjon

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1