For musea

Vi arbeider til det beste for museumssamlingane i Vestland.

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. Vi tilbyr ei rekkje kurs for museumstilsette i handtering og bevaring av ulike materialtypar, og skadedyrkontroll.

Ein konservator monterer eit kjoleliv for fotografering (Foto/Photo)

Revita

nytt liv til samlingane

Magasin med esker på golv og langs vegger (Foto/Photo)

RE-ORG

ta kontroll over magasinet

Faglege forum