Hopp til hovedinnhold

For musea

Vi arbeider til det beste for museumssamlingane i Vestland.

Bevaringstenestene er navet innan konservering og bevaring for dei konsoliderte musea i Vestland, og har ansvar for eit fellesmagasin. Vi tilbyr ei rekkje kurs for museumstilsette i handtering og bevaring av ulike materialtypar, og skadedyrkontroll.

nytt liv til samlingane

ta kontroll over magasinet

Faglege forum

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1