Hopp til hovedinnhold

Fagdagar

Bevaringstenestene arrangerer fagdagar med jamne mellomrom. Dette er ein fagkonferanse over to dagar som tek for seg ulike problemstillingar og arbeidsfelt innan samlingsforvaltning. Fagdagane samlar fagpersonar frå heile landet. Dei siste åra har fagdagane vore arrangert i samarbeid med Seksjon for samlingsforvaltning under Norges Museumsforbund.

Fagdagar 2023

Tidlegare fagdagar

2020: Samlingar på flyttefot
2017: Farlege stoff i museumssamlingar
2014: Stell og vedlikehald av historiske bygningar og interiør
2013: Sikring og forsikring
2012: Lys
2011: Skadeinsekt i samlingar - angrep og motangrep
2010: Muggsopp i samlingar og bygningar
2009: Klima i museum

Presentasjonane er klare!

Vi har fått lov å dele dei fleste presentasjonane frå konferansen. Du kan opne dei i lenkene nedanfor.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1