Hopp til hovedinnhold

Mugg i samlingane

Eit kurs om mugg i museumssamlingar er under utvikling. Kurset skal gi ei grunnleggjande innføring i kva mugg er, og korleis ein skal agere dersom ein oppdagar mugg i samlingane.

Mugg er ei helsefare, i tillegg til at det kan gjere stor skade på gjenstandar. Det er difor viktig å ha god kunnskap om korleis ein fjernar mugg på ein trygg måte.

  • mann i verneutstyr fjernar mugg på gjenstand
    1/1
    Bevaringstenestene
logo for Bevaringstenestene, MUHO

Kontakt oss for meir informasjon

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1