Hopp til hovedinnhold

Tenester

Bevaringstenestene tilbyr konservering av ei rekkje materialtypar, som metall, tekstil, skinn, tre og bein, og gir råd og rettleiing om forebyggande konservering. Vi kan også sanere gjenstandar som er angripne av insekt, anten med frysing eller varmebehandling.

Vi tek på oss oppdrag for museum, kyrkjer, offentlege aktørar og privatpersonar. Vi utfører tilstandsvurderingar og konserveringsoppdrag i heile landet, og er eit av konserveringsateliera i Noreg med lengst erfaring med oppdragskonservering.

Vi vil gjere det vi kan for at dine gjenstandar skal bli behandla på best mogleg måte.

Har du ein gjenstand du ynskjer å få konservert?

Send ein e-post med nokre foto av gjenstanden til:

Vi utfører:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1