Hopp til hovedinnhold

Gjenstandshandtering

Vi tilbyr kurs i gjenstandshandtering for museum og andre som forvaltar samlingar.

  • pakking av museumsgjenstandar
    1/1
    Bevaringstenestene

Kurset har ein teoretisk del på føremiddagen og ein praktisk del på ettermiddagen. Det inneheld ein del om ulike material og deira ulike eigenskapar, og deretter ser vi på vanlege skadar og korleis dei kan førebyggjast. I den praktiske delen får deltakarane lære ulike teknikkar for å pakke og handtere gjenstandar på ein trygg måte. 

mann og kvinne pakkar inn museumsgjenstand

Kontakt oss for meir informasjon

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1