Kurs

Vi har utarbeidd kursopplegg i trygg handtering av gjenstandar og tekstilar, og system for kontroll av vanlege skadedyr i museum (IPM). Kursopplegga går over ein eller fleire dagar. I starten av 2021 vil vi også kunne tilby to nye kurs, eit om handtering av plast og eit om mugg i museumssamlingar.

Kurstilbodet vårt:

God pakking av ei fele, med oppstøtting (Foto/Photo)

Gjenstandshandtering

mann i verneutstyr fjernar mugg på gjenstand (Foto/Photo)

Mugg i samlingane

Nytt i 2021