Beredskapsgruppa

Musea i Hordaland har etablert ei felles beredskapsgruppe som kan hjelpe til med å avgrense skadeomfanget knytt til akutte krisesituasjonar som brann, flaum, lekkasje o.l. Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsbiblioteket, Fylkesarkivet og Bergen Byarkiv er også med i gruppa. Alle institusjonane som medlem har signert ein gjensidig forpliktande avtale.

Målet er å byggje opp kompetansen i gruppa slik at alle skal kunne hjelpe til om ein av institusjonane blir ramma av ei akutt krise som kan skade samlingane. Beredskapsgruppa møtest ein gong for året der felles utfordringar og erfaringar blir drøfta. I tillegg arrangerer vi år om anna temamøte og kurs med praktiske øvingar.

Bevaringstenestene er sekretariat for gruppa, som også har eit arbeidsutval som er samansett av :

  • Bevaringstenestene – MuHo: Philippa Moxon, Heidi Seilfaldet og Torunn Kojan Bøe (leiar av utvalet)  
  • Hardanger og Voss museum: Eirik Helleve  
  • Museum Vest: Eli Samuelsen  
  • KODE: Roald Eliassen  
  • Universitetsmuseet i Bergen: Marie-Louise Lorentzen og Tore Reigstad  
  • Bergen brannvesen: Anne Bjørke