Hopp til hovedinnhold

Beredskapsgruppa

Musea i Vestland har etablert ei felles beredskapsgruppe som kan hjelpe til med å avgrense skadeomfanget knytt til akutte krisesituasjonar som brann, flaum, lekkasje o.l. Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsbiblioteket, Fylkesarkivet og Bergen Byarkiv er også med i gruppa. Alle institusjonane som er medlemer har signert ein gjensidig forpliktande avtale.

Målet er å byggje opp kompetansen i gruppa slik at alle skal kunne hjelpe til om ein av institusjonane blir ramma av ei akutt krise som kan skade samlingane. Beredskapsgruppa møtest ein gong for året der felles utfordringar og erfaringar blir drøfta. I tillegg arrangerer vi år om anna temamøte og kurs med praktiske øvingar. 

Bevaringstenestene er sekretariat for gruppa, som også har eit arbeidsutval som er samansett av :

  • Bevaringstenestene – MuHo: Philippa Moxon og Heidi Seilfaldet 
  • Musea i Sogn og Fjordane: Kristine Ness
  • Museum Vest: Eli Samuelsen  
  • KODE: Roald Eliassen  
  • Universitetsmuseet i Bergen: Marie-Louise Lorentzen 
  • Bergen Brannvesen: Anne Bjørke
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1