Hopp til hovedinnhold

Prosjekt

Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland

Bevaringstenestene har leia arbeidet med å greie ut eit nytt fellesmagasin for dei konsoliderte musea i fylket. 

Prosjektet konkluderer med at magasinet bør etablerast i eit nybygg som er designa for lagring av museumsgjenstandar: eit lågenergibygg som oppfyller miljømessige krav, samtidig som det er eit funksjonelt magasinbygg. Dette er i tråd med erfaringar frå andre europeiske land, der det viser seg alltid å være mest lønsamt å byggje nybygg, både når det gjeld investering og drift. Anlegget må liggje sentralt til og vere tilgjengeleg: det vil seie nær dei fleste brukarane, med enkel tilkomst for gjenstandar og nær det etablerte fagmiljøet i Salhus. 


  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1