Prosjekt

Nytt fellesmagasin for musea i Hordaland

Bevaringstenestene har leia arbeidet med å greie ut eit nytt fellesmagasin for dei konsoliderte musea i fylket. 

Prosjektet konkluderer med at magasinet bør etablerast i eit nybygg som er designa for lagring av museumsgjenstandar: eit lågenergibygg som oppfyller miljømessige krav, samtidig som det er eit funksjonelt magasinbygg. Dette er i tråd med erfaringar frå andre europeiske land, der det viser seg alltid å være mest lønsamt å byggje nybygg, både når det gjeld investering og drift. Anlegget må liggje sentralt til og vere tilgjengeleg: det vil seie nær dei fleste brukarane, med enkel tilkomst for gjenstandar og nær det etablerte fagmiljøet i Salhus. 

Planane for eit nytt magasin vart presentert for medlemmane i Utval for kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) den 19. mars 2019, og saka vart handsama i Hovudutval for kultur, idrett og integrering den 12.11.2019, deretter i Finansutvalet den 13.11.2019 og fylkestinget for Vestland fylke 17.12.2019.