Hopp til hovedinnhold

Tekstilhandtering

Vi tilbyr kurs i tekstilhandtering for museum og andre som forvaltar tekstilsamlingar.

Kurset har ein teoretisk del på føremiddagen og ein praktisk del på ettermiddagen. Det inneheld ein del om tekstile material og deira ulike eigenskapar, deretter går vi gjennom vanlege skadar i tekstilar og korleis vi kan førebyggje dei. I den praktiske delen får deltakarane lære ulike teknikkar for å pakke tekstilar i esker, på rull og med tilpassa støtter.

  • kvinne som pakkar inn tekstil i silkepapir medan andre ser på
    1/1
    Bevaringstenestene
logo for Bevaringstenestene, MUHO

Kontakt oss for meir informasjon

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1