Hopp til hovedinnhold

IPM: Integrert skadedyrkontroll

Få oversikt over skadedyr i museet, og få bukt med problema! Vi tilbyr kurs i IPM (integrated pest management), eller integrert skadedyrkontroll på norsk. Dette er ei heilskapleg tilnærming til å få kontroll på skadedyr i musea.

 • skjeggkre
  1/1
  Skjeggkre Bevaringstenestene

Nøkkelprosedyrar i ein IPM-strategi:

 • identifiser sårbare område
 • identifiser skadedyra som er i museet
 • inspiser og kartlegg situasjonen
 • reduser risiko og løys problem med tiltak som reingjering og rydding
 • blokker tilkomst av skadedyr
 • sanering av angripne gjenstandar

Kurset har ein teoretisk del, med praktiske øvingar etter kva bolk, og vert avslutta med ein runde i museet, der vi leitar etter insekt og ser på område som er sårbare for angrep. 

Målet med IPM er å få kontroll på skadedyra, og nedkjempe dei utan bruk av giftstoff.

Kontakt oss for meir informasjon

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1