Hopp til hovedinnhold

Om oss

Korleis kan vi ta vare på kulturminna rundt oss?

  • fotoapparat med stativ i eldre trebygning, viser datering av bygningar med fotometoden
    1/1
    Datering med fotometoden Kulturverntenesta i Nordhordland

Kulturverntenesta i Nordhordland gir råd og rettleiing om å ta vare på kulturminna kring oss og formidle kunnskapen om dei vidare til andre.

Tenesta vart oppretta i 2006, då kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy i samarbeid med Museumssenteret i Hordaland og Hordaland fylkeskommune gjekk saman om ei museumsteneste. Samtidig oppretta Hordaland fylkeskommune ei regional stilling som bygningsvernkonsulent i MUHO.

Tenester

I dag kan private og kommunal forvaltning i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen, fritt nytte rådgjevingstenester innan:

  • bygningsvern og restaurering
  • dokumentasjon, forvalting eller formidling av kulturhistorie, kulturminne, eller samlingar
  • hjelp til prosjektsøknadar innan desse felta

Kulturverntenesta tilbyr også, i samarbeid med KulturIT, avtale om og tilgang til katalogiseringsprogrammet Primus, og rettleiing kring registrering av samlingar.

Kontakt oss:

Solveig Jordal

Solveig Jordal

Leiar Osterøy museum og Kulturverntenesta i Nordhordland
Osterøy museum
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1