Eit raudlisteprosjekt: Filerte forkleborder - tradisjon og mangfald.

Det vert handarbeidstreff onsdag 5 oktober, kl 12.00.

Vi får besøk frå Voss Husflidslag som vil snakke om sitt raudlisteprosjekt, filerte forkleborder.
Voss husflidslag har laga lærebok i korleis ein lagar filerte border frå botnen av: Knyte nett, filere og montere borde til ferdig forkle. Dei viser også tradisjonell bruk av filerte forkleborder i vossabunaden og den store variasjonen det har vore i mønster på desse bordene.

Velkomen til handarbeidstreff!

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2