Tilsette

Solveig Jordal

Leiar Osterøy museum og Kulturverntenesta i Nordhordland

Anne-Mari Hannisdal

Rådgjevar

Jon Vegard Bruås Handeland

Vaktmeister

Nikolai Rypdal Tallaksen

Samlingsutviklar

Monika Sunnanå Ravnanger

Tekstilhandverkar

Linn Vinkler

Registrator