Hopp til hovedinnhold

Undervisning

MUHO har undervisningsopplegg til alle aldersgrupper. Alle våre undervisningsopplegg er knytt til kompetansemål i læreplanane og er spesielt relevante for dei tre tverrfaglege temaene folkehelse og livsmeistring, demokrati og medborgarskap, og berekraftig utvikling.

Vi kan tilpasse og skreddersy besøk for skuleklassar etter behov, knytt til tema levande kultur- natur- og industriarv, migrasjon og mangfald. Under ser ein døme på opplegg vi kan tilby. Bestill på Museumslosen eller ta direkte kontakt med den aktuelle avdelinga.

Bestill undervisningsopplegga våre på Museumslosen:

99th Infantry Battalion (Separate) var ein bataljon i den amerikanske hæren, men kommandospråket var norsk. Korleis kunne det ha seg?

 • ​mellomtrinnet, ungdomstrinnet, VGS
 • to timar

I ein ekte amerikansk prærielandsby fortel vi om kulturmøte før og no, med utgangspunkt i den norske utvandringa til Amerika. Bli kjent med utvandringa gjennom aktivitetar og læring.

 • ​mellomtrinnet
 • to timar

Følg spora etter Fia for å samle kunnskap om ansvarleg forbruk og produksjon

 • ​ungdomsskule og VGS 
 • 75 min 

Åtte flyktningar har laga sine eigne fortellingar om reisa si. 

 • ​ungdomsskule og VGS
 • 1 til 1,5 time 

På loftet i nybyggarstova står det mange gamle koffertar. Kvar har dei vore, og kva historiar kan dei fortelje?

 • Passar for barnehage og 1.-2.trinn

Syloftet i Salhus Tricotagefabrik. Spoler, stoff, maskin og lamper på arbeidsbord

Lær å sy noko nytt av gamle klede.

 • Ungdomstrinnet 
 • 3 timar 

jente i fabrikklokale med to kosedyr (sauar) under armane

Gjennom karding og toving får elevane forvandla ull til ei tjukk tråd.

 • For barnehage og barneskular 
 • 2 timar 

Hvite ruvende fabrikklokaler i flere etasjer liggende helt tett ved sjøen med bratt li bak

Fabrikkomvising med fokus på dei sosiale, økonomiske og kulturelle endringane i perioden 1850-1980.

For ungdomsskule og vgs
1 time og 15 min

Korleis levde folk i det gamle bondesamfunnet? Bli med på ei reise i tid og opplev korleis folk budde, kva dei åt og korleis dei var kledd.

 • 4. trinn 
 • 3 til 5 timar ​

Kva er eit kulturlandskap? Kva for skjøtseltiltak må ein gjere i lyngheiane? Korleis må planter og dyr tilpasse seg bruken i lyngheia?

 • 8 til 10 trinn 
 • 3 til 5 timar 

Kva er eit kulturlandskap og korleis har det endra seg gjennom historien?

 • 5 til 7 trinn 
 • 3 til 5 timar 

Kva for plantar og dyr kan vi finne i lyngheia?

 • 1 til 4 trinn 
 • 3 til 5 timar 
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1