Besøk

Bli med på omvising i tun og landskap der me fortel om historia til den tradisjonsrike garden. Lær om matproduksjon på stadeigne ressursar og om den handlingsboren kunnskapen. Havrå rommar store kulturbiologiske verdiar, der den tradisjonelle drifta dannar grunnlag for korleis me tek vare på, og brukar bygg, og landskap.

Me gjer merksam på at Museumssenteret i Hordaland kunn eig 2 av dei 8 bruka. Resten er i privat eige. Difor er det ikkje lov til å gå på eigenhand, eller trakke inn i hus og løer utan ein omvisar.

Opningstider

Ordinære opningstider:

Kvar sundag frå og med 19. juni til og med 28. august. kl. 12.00 -  kl.13.30 og kl. 14.00 - kl. 15.30

Tysdager og onsdager frå veke 25 t.o.m. veke 33: kl. 12.00 -  kl.13.30 og kl. 14.00 - kl. 15.30

Me ynskjer at besøkande møter oss i tunet i god tid før omvisinga starter (ca. 10 - 15 min). 

  Billettar

  Kjøp billett til ein omvising i tunet her

  Vaksen: 100,-

  Honnør/student: 80,-

  Barn og ungdom (0 - 18 år): 0,- 

  Universitet og høgskole: kontakt oss for pris og opplegg

  Spesialomvisninger: Skogen i Bergjet og landskapsvandring. Kontakt oss for pris og opplegg. 

  kart med merke på garden Havrå (Foto/Photo)

  Adresse

  Bruvikvegen 272
  Havrå
  5286 Haus

  Finn vegen

  Buss/tog

  Ta tog frå Bergen til Arna stasjon, bytt til buss 200 Haus og vidare til 201 mot Bruvik til stoppet Havrå. Planlegg reisa påskyss.no.

  Bil

  Følg E39 ut av Bergen mot Voss/Voss mot Bergen. Ta av mot Osterøy over brua. Køyr mot Bruvik, ca. 3 km. Me har eigen parkeringsplass ved tunellen, Struken, ca. 200 meter forbi sjølve tunet.