Hopp til hovedinnhold

Om oss

Havrå er ein gard på sørsida av Osterøy, og eit av dei best bevarte og mest særprega norske klyngetuna. Her har det vore busetnad og gardsdrift sidan eldre bronsealder. Garden vart freda i 1998, som det første kulturmiljøet i Noreg, og er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mange vestlandsgardane.

  • mann arbeider med steinmur i solskin, ovanfor ei samling med gardshus
    Restaurering av lad (bakkemur) på Havrå. Foto: MUHO, Tove Mostrøm. Havrå

Opplev eit av Noregs best bevarte klyngetun

Bli med på ei unik omvising i eit historisk klyngetun og landskap der me fortel historia til den tradisjonsrike garden Havrå. Lær om tradisjonell matproduksjon og handlingsboren kunnskap. Garden vert driven på tradisjonell måte med tradisjonelle reiskapar. Gjennom praktisk arbeid syner Havrå korleis ein tidlegare nytta lokale ressursar.

Havrå er sett saman av åtte bruk, med ei blanding av offentlege og private eigarar. Garden er ikkje utskifta, og er eit såkalla spadebruk. Havrå har eigen skjøtselsplan for restaurering og drift av fem driftsområde med inn- og utmark.


havraa@muho.no

(+47) 941 72 250

Avdelingsleiar: Solveig Jordal
E-post: solveig.jordal@muho.no

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1