Hopp til hovedinnhold

Om oss

Havrå er ein gard på sørsida av Osterøy, og eit av dei best bevarte og mest særprega norske klyngetuna. Her har det vore busetnad og gardsdrift sidan eldre bronsealder. Garden vart freda i 1998, som det første kulturmiljøet i Noreg, og er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mange vestlandsgardane.

Opplev eit av Noregs best bevarte klyngetun

  • mann arbeider med steinmur i solskin, ovanfor ei samling med gardshus
    Restaurering av lad (bakkemur) på Havrå. Foto: MUHO, Tove Mostrøm. Havrå

Bli med på omvisingar i tun og landskap der vi fortel om historia til garden. Lær om matproduksjon før og no, genressursar i kulturlandskapet, handlingsboren kunnskap, og samspelet mellom desse. Havrå rommar store kulturbiologiske verdiar, der den tradisjonelle drifta dannar grunnlag for korleis vi tek vare på og brukar bygg og landskap. Gjennom praktisk arbeid syner Havrå korleis ein tidlegare nytta lokale ressursar for å overleve.

Havrå er sett saman av åtte bruk, med ei blanding av offentlege og private eigarar. Garden er ikkje utskifta, og er eit såkalla spadebruk. Havrå har eigen skjøtselsplan for restaurering og drift av fem driftsområde med inn- og utmark.


havraa@muho.no

(+47) 91 72 59 22

Avdelingsleiar: Marit Adelsten Jensen
E-post: marit.adelsten.jensen@muho.no