Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Bli med på omvisingar i tun og landskap der vi fortel om historia til garden. Lær om matproduksjon før og no, genressursar i kulturlandskapet, handlingsboren kunnskap, og samanhengen mellom desse for å kunne overleve på stadeigne ressursar.

slåing av gras i bratt bakke

Vi tilset sommarvikarar i slåtten kvart år.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1