Forsking og publikasjonar

Vi skriv artiklar om blant anna kulturlandskap, landbruk og genressursar. Her kan du lese våre artiklar publisert i ulike tidsskrift.