Hopp til hovedinnhold

Eigarstiftinga

Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter eig bygningane på Sletta. Vestnorsk utvandringssenter vert drifta av Museumssenteret i Hordaland, og Vestnorsk utvandringssenter er ein avdeling i MUHO.

Historie

Vestnorsk utvandringssenter var oppretta av frivillige i 1997 etter ein visjon av eldsjelen Asbjørn Ystebø. Han fekk med ein flott gjeng andre, ikkje minst dugnadsgeneralen Oddmund Skjelvik. 

Ideen, initiativet og strategien bak etableringa og framveksten av Vestnorsk Utvandringssenter vart utvikla av Asbjørn Ystebø under eit opphald i USA vinteren 1992/1993. VUS vaks fram som ei forlenging av Ystebø sitt arbeid om minnesmerket over dei utstøytte kvekarane i Røldal. Årsaka til at Utvandringssenteret havna på Sletta var styrt av at Sletta-bygda tok imot utfordringa. Bygda vart engasjert, og dermed vart lokaliseringa klår. Sletta er ei typisk emigrantbygd, med kulissar av mange, enno ståande Amerika gardar. Entusiasmen på Sletta førte til at Utvandringssenteret vart etablert som eit unikt dugnadsprosjekt, på ”a shoe-string– budget”, stort sett på utsida av det byråkatiske og politiske apparatet.

Eigarstiftinga eig, MUHO driv museet

I 2010 vart drifta av Vestnorsk Utvandringssenter overtatt av Museumssenteret i Hordaland. Vestnorsk utvandringssenter vart konsolidert inn i MUHO, og vart del at det offentlege museumssystemet. 

Stiftinga Vestnorsk utvandringssenter er framleis eigarar av bygningsmassen og eigedomane på Sletta, og er ein eigarstifting, medan Stitinga Museumssenteret i Hordaland, avd Vestnorsk utvandringssenter står for alt drift, vedlikehald og formidling av Vestnorsk utvandringssenter. 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1