Eldredagen - kafe med bokbasar

I høve Eldredagen inviterer vi til kaffistund, drøs og bokbasar i Emigranten, det sosiale rommet i kjellaren i Emigrantkyrkja.

 • kaffiservise med bakevarer på bord med duk (Foto/Photo)
  1/1
  Lena Eikeland Kutschera

Emigranten på Sletta ønskjer vi at skal vere ein sosial møteplass. På Eldredagen inviterer vi til enkel kafe og samlingsstund. Vi vil også ha ein liten basar med leselege og spiselege gevinstar. 

Eldredagen er FN sin offisielle dag for Eldre, og er meint å fremme og sette fokus på Berekraftmål 3, God helse og livskvalitet. 

Å komme saman for ei hyggeleg og sosial stund er godt for helsa og livskaliteten. Vi du eller nokon du kjenner vere med? 

Påmelding til TELEFON 91712961

 • (Foto/Photo)
  1/1
 • hjul i mange fargar. Illustrasjon (Foto/Photo)
  1/2
 • FNs tredje berekraftsmål: god helse og livskvalitet. Illustrasjon (Foto/Photo)
  2/2