Tilsette

Finn kontaktinformasjon til våre tilsette.

Lena Eikeland Kutschera

Leiar Vestnorsk utvandringssenter

Harald Mellingen

Handverkar/driftsteknikar

Martine Mevatne

Formidlar/museumspedagog