Tilsette

Finn kontaktinformasjon til våre tilsette.

Lena Eikeland Kutschera

Leiar Vestnorsk utvandringssenter

Mona Karstensen

Arrangement/marknadsføring

Harald Mellingen

Handverkar/driftsteknikar