Hopp til hovedinnhold

Mysteriet med den forsvunne forskaren, ein Escape-box om tekstil og bærekraft

Følg spora etter Fia for å samle kunnskap om ansvarleg forbruk og produksjon. Museumssenteret i Hordaland (MUHO) har utvikla ein Escape-boks der elevane må samarbeide og kommunisere i grupper for å løyse oppdraget. Escape-boksen inneheld 7 ulike problemløysingsoppgåver som krev «tenking utanfor boksen», og undervegs lærer dei om berekraftige mål, materiale, tekstilhistorie og FN sine berekraftmål.

Sjå filmen - hugs lyd!

  • 1/1

Meir på mulo.no

Dette er eit gratis undervisningstilbod for elevar i grunnskule og videregåande skule. Undervisning og aktivitetar for skuleklassar kan tilpassast klassetrinn, alder og tema som t.d. innvandring, utvandring, migrasjon, byggeskikk og helse.


Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1