Hopp til hovedinnhold

Utvandringsfestivalen - VÅR DAG - dugnadsfolket

Folket som bygde Amerika i Norge.

Lørdag 2. juli er det Dugnadsfolket sin eigen dag. For 25 år sidan reiste en gjeng dugnadsfolk til USA for å demontere ei kyrkje og bygge opp amerikanske hus på norsk grunn. Utallige timar med frivillighet etter, er dei framleis ei god støtte for museet som tok over drifta i 2010. På VÅR DAG vil vi fortelle historia og overføre kunnskap og engasjement til nye generasjonar frivillige. Vi inviterar til festivalmyldring med folk, kultur, historiar, musikk og mat.

 • Demontering av Brampton Lutheran Church, kran jobber i høyden med tak og tårn
  1/2
  Demontering av Brampton Lutheran Church
 • Demontering av nybyggarstova i Minnesota, taket fjernes
  2/2
  Demontering av nybyggarstova i Minnesota

I juni var det 25 år sidan den første flyttegruppa reiste til USA og demonterte Emigrantkyrkja. Pga Corona blei markeringa utsett fleire gonger. Vi vil difor leggja markeringa til 2. juli 2022 som del av Utvandringsfestivalen sitt 25 års jubileum. Målet med dagen er at også nye generasjonar skal få kjenskap og eigrskap til Utvandringssenteret.

I 2022 er det Frivillighetens år, dei frivillige bygga opp og dreiv Vestnorsk utvandringssenter frå 1997 til 2010, og etter 2010 har Utvandringssenterets venner er og har vore sentrale i støtte og innsats for Utvandringssenteret, ikkje minst i samband med den årlege Utvandringsfestivalen. 

Laurdag 2. juli i Frivillighetens år 2022 vil difor verte VÅR DAG, og ein dag som vi arrangerer i samarbeid med  Utvandringssenterets venner, og for å ære dugnadsfolket som har stått på gjennom alle desse åra, og kan hende rekruttere nye frivillige. 

 • 1/2
 • 2/2

Program

12.00-13.00: Kranseseremoni ved bautaene

Leia av Olav Steinar Namtvedt.

Tale ved hovudmonumentet av Karstein Stene.

Musikk ved Sindre Røynstrand Kolås.

kl. 13.00-16: Festivalmyldring

-Ope hus i senteret: Representantar for dei som deltok i flytting av bygningane og anna er fordelt i
 dei ulike bygningane.

 Husvertane er tilgjengelege for spørsmål frå besøkande som kjem innom husa. 

-Kulturelle innslag rundt omkring på området

-Sal av mat. 

Pop Up program festivalmyldring:

13.30 Emigrantkyrkja - religiøse songar i Emigrantkyrkja

Songarar:

Veslemøy Soltveit
Heidi Røynstrand Kolås
Jorunn Elisabet Heier
Tomine Gripsgård Lunde
Oda Blomvågnes

Torfinn Heier akkompagnerer på piano

14.00 Amerikafeber del 1 – tablåinnslag frå Amerikafeber

14.30 Bånnsull i Nygbyggarstova

15.00 Amerikafeber del 2 - tablåinnslag frå Amerikafeber

15.30 Fengselsblues med Linn Merethe Myrtveit og Torfinn Heier

HUSVERTAR festivalmyldring

KL 13-16:

Stikk innom for ein prat med husvertane. Dei kan fortelje om flyttinga og om dugnadsarbeidet knytt til dei ulike husa, både i USA og her heime på Radøy.

I  Kyrkja

Oddmund Skjelvik                                           

Aslak Lauvrak

Bjarne Hauge

II  Skulestova

Kirsten Mellingen

Roald Straume

II Lærarbolig (no 99th bataljon)
Roald Straume

Oddvar Stang


II  Præriestova/Tømmerstova/Nybyggerstova

Tore Instebø 

John Henning Rath

III  Legekontor/prærieklinikken
Håkon Lie

Asgeir Straume

III Fengsel og Rådhus

Svein Bjørn Losnegård

Arnulf Hjelmtveit


kl. 18.00- 22.00: Festkveld i Samfunnshuset.

Tre ulike samtalepanel leia av Olav Steinar Namtvedt.

Panela består av frivillige som har bidratt på ulike område og med ulike oppgåver gjennom oppbygginga og drifta at Utvandringssenteret.

Festtale ved Natalia Golis, fylkesvaraordførar i Vestland.

Musikk ved Frode Skag Storheim, Jarnfrid Gunnarson og Sindre Røynstrand Kolås.

Mat: Gryterett m/ tilbehøyr.

Pris kr. 450. Betaling: kontant eller vipps.

Bindande påmelding innan 20.6.22 til Utvandringssenterets venner v/

   Anne-Karin Natås:          a-nataas@oline.no         - telefon 970 33 120

   Kirsten Skage Mellingen: kirskamel@gmail.com   - telefon 473 04 644

   Oddmund Skjelvik ……………………………….-telefon 988 87 200

Pga. matbestilling, ber vi om at fristen blir halden.

 • 1/2
 • 2/2
 • 1/1