Hopp til hovedinnhold

Bærekraftige energinarrativer

Tekstilindustrimuseet er ein del av nettverksprosjektet "Bærekraftige energinarrativer - industrimuseum møter klimakrisen". Prosjektet set fokus på industrimusea sine mandat før og no, og undersøker korleis dette kan brukast kritisk til å utvikle nye narrativ om industri og energi.

  • Elv med brunt flaumvatn i bratt landskap.
    Flaum i Milaelva ved Salhus Tricotagefabrik, 2007. Tekstilindustrimuseet

Kva historier fortel vi om industri og energi?

Industrimusea er tett knytte til klimaspørsmålet, då dei teknisk-industrielle musea i dag stiller ut, forvaltar og formidlar den samfunnsformasjonen som står bak klimaendringane. Prosjektet tek utgangspunkt i at musea ikkje er passive gjenforteljarar av energi- og industrihistoria, men er aktivt med på å lage den. Målet er å auke forståinga av korleis energi og industri har blitt organisert, formidla og gjort til allmenn kunnskap gjennom musea sine forteljingar. 

Prosjektet ynskjer å:​

    • utvikle nye narrativ om energi, industri og klima
  • bidra til museologisk kunnskap om teknikk- og industrimuseum og museal formidling og forvalting av klimaspørsmålet
  • utvikle meir relevante samlingsregistreringar

Bærekraftige energinarrativer er leia av Norsk Teknisk Museum, i regi av Nettverk for teknologi- og industrihistorie. Prosjektet er støtta av Kulturdirektoratet, og utført i samarbeid med Norsk Teknisk Museum, Oljemuseet, Oslo museum, NVE si museumsordning og Vestfoldmuseene ved Aluminiumsmuseet.

Nytt undervisningsopplegg og kartlegging

To tilsette ved Tekstilindustrimuset deltek i ulike arbeidspakkar i prosjektet. I 2023 har vi kartlagt klimaendringane sin plass i musea i nettverket saman med Norsk Teknisk Museum, og publiserte prosjektrapporten i mai. 

Vi utarbeider òg «Buksa mi», eit undervisningsopplegg om klede i samarbeid med Oslo museum, som no er i ferd med å bli prøvd ut på skular, og vil bidra til ein fagfellevurdert antologi i prosjektet.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1