Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Vi fortel historia om om tekstilindustrien på Vestlandet med utgangspunkt i det freda fabrikkanlegget Salhus Tricotagefabrik.

Aktuelle prosjekt

Elv med brunt flaumvatn i bratt landskap.

Tekstilindustrimuseet deltek i eit nettverksprosjekt leia av Norsk Teknisk Museum, som undersøker historiene norske industrimuseum fortel om industri og energi.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1