Samlingar

Vi tek vare på fabrikkanlegget Salhus Tricotagefabrik, og kjelder til kunnskap om tekstilindustrien på Vestlandet.

Då Salhus Tricotagefabrik la ned drifta var maskinene og store delar av arkivet intakt. Tekstilindustrimuseet tek vare på produksjonslokala og fleire bygningar rundt fabrikken: til saman 31 bygg inkludert arbeidarbustad (1860), skulehus (1873), lærarbustad og den første direktørbustaden. Bygningane er freda og har ei samla golvflate på rundt 10 000 kvadratmeter (inkludert bygningsmassen til Bevaringstenestene).

Museet tek vare på maskiner til ulike prosessar i produksjonen av strikka tekstilar. Vi har fleire hundre maskiner, mest frå Salhus Tricotagefabrik men òg frå andre tekstilfabrikkar i Bergensregionen og andre delar av landet. 

Vi tek vare på klede og tekstilar som blei produserte ved fabrikken i Salhus - dei mest kjende av desse er nok undertøysmerket Krone Maco. Med vårt fokus på tekstil, har vi òg fått overta det som er att etter den Oslobaserte broderibedrifta Gunnar Pedersen A/S, som produserte broderimønster og selde garn og broderiutstyr frå 1915 til 1986.

Gåver / spørsmål om samlingane

Har du noko du vurderer å gje til museet? Send oss ein e-post med foto og ein kort omtale av kva det gjeld. Samlingsutvalet ved museet har møte ved behov, og vurderer alle tilbod til samlingane.


Kontakt oss