Hopp til hovedinnhold

Undervisning

Gje elevane kunnskap om industrihistoria vår og om korleis klede blir til! Vi har undervisingsopplegg til alle aldersgrupper, og ein koseleg kafé der de kan ete eiga niste. Eit besøk hos oss er eit besøk i den gamle tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik, og ei tid då klesproduksjonen var stor i Noreg og mange arbeidde på fabrikkane.

Besøk eit industriminne!

Alle undervisingsopplegg er gratis for skuleklassar. Vi kan halde kafeen open når de er her, men gje oss gjerne beskjed på førehand. Det er fint om klassen har snakka om museumsbesøket på førehand, slik at alle er godt førebudde.


Alle våre undervisingsopplegg er knytt til kompetansemål i læreplanane i samfunnsfag, historie, samfunnskunnskap, kunst og handverk, design og redesign, og matematikk. Gjennom dei skal elevane reflektere kring samfunnsendringar og kunne seie noko om kulturarven. Undervisingsopplegga kan tilpassast den enkelte klassen eller gruppa: ta gjerne kontakt dersom de har andre ynskje.

Salhus ligg 10 minutt med bil frå Åsane terminal. Det går buss kvar time frå terminalen. Sjå skyss.no for ruteinfo, eller ring oss om de treng tips.

Bestill undervisningsopplegga våre på Museumslosen:

Kva skjer eigentleg i ei strikkemaskin? Megastrikk gjev ein leikande introduksjon til strikking. Grupper på opp til 15 elevar deltek i ein installasjon der dei er delar i ei diger strikkemaskin.

  • mellomtrinnet/ungdomsskular
  • 30–40 min. / maks 15 elevar + lærar pr. gruppe.

For spørsmål eller tilpassingar:

Ta kontakt med bestilling.nt@muho.no