Hopp til hovedinnhold

Undervisning

Gje elevane kunnskap om industrihistoria vår og om korleis klede blir til! Vi har undervisingsopplegg til alle aldersgrupper, og ein koseleg kafé der de kan ete eiga niste. Eit besøk hos oss er eit besøk i den gamle tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik, og ei tid då klesproduksjonen var stor i Noreg og mange arbeidde på fabrikkane.

Besøk eit industriminne!

Alle undervisingsopplegg er gratis for skuleklassar. Vi kan halde kafeen open når de er her, men gje oss gjerne beskjed på førehand. Det er fint om klassen har snakka om museumsbesøket på førehand, slik at alle er godt førebudde.


Alle våre undervisingsopplegg er knytt til kompetansemål i læreplanane i samfunnsfag, historie, samfunnskunnskap, kunst og handverk og matematikk. Gjennom dei skal elevane reflektere kring samfunnsendringar og kunne seie noko om kulturarven. Undervisingsopplegga kan tilpassast den enkelte klassen eller gruppa: ta gjerne kontakt dersom de har andre ynskje.

Salhus ligg 10 minutt med bil frå Åsane terminal. Det går buss kvar time frå terminalen. Sjå skyss.no for ruteinfo, eller ring oss om de treng tips.

Bestill undervisningsopplegga våre på Museumslosen:

blond gut med stripete strikkegenser sveivar på maskin

Frå ull til tekstil

Ull blir til undikk! Korleis går det til? Gjennom karding og toving får barna forvandle ull til ein tjukk tråd som kan bli til eit armband, eller kanskje ein slange?

  • barnehage/småtrinnet
  • ca. 1 time / Opp til 20 elevar + lærar

Megastrikk

Kva skjer eigentleg i ei strikkemaskin? Megastrikk gjev ein leikande introduksjon til strikking. Grupper på opp til 15 elevar deltek i ein installasjon der dei er delar i ei diger strikkemaskin.

  • mellomtrinnet/ungdomsskular
  • 30–40 min. / maks 15 elevar + lærar pr. gruppe.

Mysteriet med den forsvunne forskaren

Hjelp! Året er 2050 og forskaren Fia har forsvunne. Ho var spesielt interessert i tekstilar og haldbarheit.

Undervisningsopplegget tek utgangspunkt i FN sitt berekraftsmål nummer 12: ansvarleg forbruk og produksjon. Klassen blir delt i mindre gruppar kor dei skal løyse oppgåver og til slutt «finne» forskaren Fia.

Dette undervisningsopplegget er tilgjengelig i veke 46 og 47 

  • ungdomsskular/vidaregåande skular
  • ca. 75 min / opp til 30 elevar + lærar

reimer og akslingar på kardemaskin

Den industrielle revolusjonen

​Ei omvising med fokus på dei sosiale, økonomiske og kulturelle endringane i perioden 1850–1980. Vi ser film om historia til Salhus og Salhus Tricotagefabrik, og etterpå blir det omvising i fabrikken med fokus på den industrielle revolusjonen og overgangen frå bondesamfunn til industrisamfunn.

  • ungdomsskular/vidaregåande skular
  • ca. 1 time 45 min. / Opp til 30 elevar + lærar