Undervisning

Gje elevane kunnskap om industrihistoria vår og om korleis klede blir til! Vi har undervisingsopplegg til alle aldersgrupper, og ein koseleg kafé der de kan ete eiga niste. Eit besøk hos oss er eit besøk i den gamle tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik, og ei tid då klesproduksjonen var stor i Noreg og mange arbeidde på fabrikkane.

Besøk eit industriminne!

Alle undervisingsopplegg er gratis for skuleklassar. Vi kan halde kafeen open når de er her, men gje oss gjerne beskjed på førehand. Det er fint om klassen har snakka om museumsbesøket på førehand, slik at alle er godt førebudde.


Alle våre undervisingsopplegg er knytt til kompetansemål i læreplanane i samfunnsfag, historie, samfunnskunnskap, kunst og handverk og matematikk. Gjennom dei skal elevane reflektere kring samfunnsendringar og kunne seie noko om kulturarven. Undervisingsopplegga kan tilpassast den enkelte klassen eller gruppa: ta gjerne kontakt dersom de har andre ynskje.

Salhus ligg 10 minutt med bil frå Åsane terminal. Det går buss kvar time frå terminalen. Sjå skyss.no for ruteinfo, eller ring oss om de treng tips.

Bestill undervisningsopplegga våre på Museumslosen:

blond gut med stripete strikkegenser sveivar på maskin (Foto/Photo)

Frå ull til tekstil

Ull blir til undikk! Korleis går det til? Gjennom karding og toving får barna forvandle ull til ein tjukk tråd som kan bli til eit armband, eller kanskje ein slange?

  • barnehage/småtrinnet
  • ca. 1 time / Opp til 20 elevar + lærar
 (Foto/Photo)

Megastrikk

Kva skjer eigentleg i ei strikkemaskin? Megastrikk gjev ein leikande introduksjon til strikking. Grupper på opp til 15 elevar deltek i ein installasjon der dei er delar i ei diger strikkemaskin.

  • mellomtrinnet/ungdomsskular
  • 30–40 min. / maks 15 elevar + lærar pr. gruppe.

Linjearbeid på syloftet

Korleis er det å jobbe på akkord og samtidig vere ein del av eit lag?​ Vi produserer T-skjorter, og den som ikkje heng med i svingane får trekk i løna! Undervisingsopplegget knyter saman den lokale industrihistoria og arbeidsforholda til dei som syr kleda våre i dag.

  • ungdomsskular
  • ca. 30 min. / Opp til 30 elevar + lærar
reimer og akslingar på kardemaskin (Foto/Photo)Strikkemaskiner i gammalt fabrikklokale (Foto/Photo)

Den industrielle revolusjonen

​Ei omvising med fokus på dei sosiale, økonomiske og kulturelle endringane i perioden 1850–1980. Vi ser film om historia til Salhus og Salhus Tricotagefabrik, og etterpå blir det omvising i fabrikken med fokus på den industrielle revolusjonen og overgangen frå bondesamfunn til industrisamfunn.

  • ungdomsskular/vidaregåande skular
  • ca. 1 time 45 min. / Opp til 30 elevar + lærar