Hopp til hovedinnhold

Utleige

Vil du leige kafeen vår? Vi leiger ut lokalet til mindre og større selskap, konfirmasjonar og bryllaup.

 • Tomt kafélokale med bord og stolar
  1/5
  Trond Isaksen /Riksantikvaren
 • Bygda Salhus utanfor Bergen, med den tidlegare tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik sett frå sjøen.
  2/5
  Salhus Tricotagefabrik sett frå sjøen. Helge Sunde
 • to kvinner i kafélokale
  3/5
  Tove Lise Mossestad
 • rykande kaffikopp i vindaugskarm med vindusblad (Monstera)
  4/5
  Tove Lise Mossestad
 • kafélokale med gjestar, stolar og bord, store fabrikkvindauge
  5/5
  Trond Isaksen /Riksantikvaren

Med sin staselege industriarkitektur er produksjonslokala til Salhus Tricotagefabrik bygd med store vindauge ut mot fjorden som gjev mykje lys i lokalet. I dag er delar av fabrikken bygd om til kafé og inngangsparti for museet. Her har vi også terrasse og båtkai, og utandørs sitteplassar på begge sider av bygningen. Med Salhusfjorden like utanfor vindauget får ein ei heilt eiga stemning som dannar ei flott ramme rundt ditt arrangement.

Kafeen inneheld også ein filmsal, og veggen mellom filmsal og kafé kan opnast opp for å gjere lokalet større. Vi har sitteplassar og dekketøy til 100 personar.

Som museum må vi først og fremst ta omsyn til lokala og kulturminnet vi har ansvar for, difor må leigeprisen alltid inkludere ei vakt som er til stades under dei ulike tilstellingane, og utvask.

Museet har ope søndagar heile året, og det er difor ikkje mogleg å leige lokala på søndagar. Frå 28.05-31.08.2022 er museet ope på laurdagar, og vi har difor ikkje utleige til bryllaup.

Kontakt oss for meir informasjon: bestilling.nt@muho.no eller (+47 917 05 645).


Mindre samankomstar

Ta kontakt for pristilbod for mindre grupper som vil leige lokale i samband med museumsbesøk.

Kontakt oss på bestilling.nt@muho.no

Telefon: (+47) 917 05 645 / (+47) 970 87 297

Leige av lokale til fotooppdrag

Kontakt oss på bestilling.nt@muho.no for pris