Opningstider og prisar

Opningstider 2021

  • Museet er stengt fredag 16. april
  • Museet er elles ope fre 11-16 og søn 12-17 
  • Bestill omvising her
  • Galleri Salhus, kafé og museumsbutikk er ope i museets opningstid
  • ope for grupper og etter avtale

 

detaljar i strikkemaskin med gult stoff (Foto/Photo)

Omvising i fabrikken

Fabrikken er berre tilgjengeleg med omvisar (kvar time). Tid: ca. 40 min. + filmvisning 24 min.

Kontakt oss gjerne for å avtale omvising utanom ordinær opningstid.

Billettar

Vaksne​

  • film og omvising: kr 100
  • berre film/utstilling: kr 70

Honnør/student: kr 70
Barn og skuleklassar: gratis
Bergenskortet: gratis

Tilkomst

Det er handikap-parkering rett utanfor hovuddøra og trinnlaus tilgang til kafé og resepsjon. I museet har vi heis mellom etasjane og dei ulike utstillingslokala.

Vi godtek ledsagarbevis.