Dei fem driftsområda

Havrå kan verke både stort og uoversiktlig for folk flest. Her kan du sjå nærare på kvart av dei fem driftsområda til MUHO, for å få eit betre bilete av korleis desse heng saman.