Grupper

Vi tek imot grupper og skuleklassar heile året, i og utanom opningstid.

Praktisk informasjon

  • fabrikken er berre tilgjengeleg med omvisar (kvar time)
  • tid: omvising ca. 40 min. + film (24 min.)
  • for grupper utanom vanleg kontortid (mån–fre 08.00–16.00, søn 12.00–17.00) kjem eit ekstra gebyr i tillegg til billettprisenKontakt oss for å bestille
  • kafélokale med gjestar, stolar og bord, store fabrikkvindauge (Foto/Photo)
    1/1
    Trond Isaksen /Riksantikvaren