Open Call 2022

 • Tekstilkunst og skulptur i utstillingslokale (Foto/Photo)
  1/1
  Utstillinga Undring & erindring (2021) Thor Brødreskift

Galleri Salhus v/Tekstilindustrimuseet lyser ut Open Call for 2 utstillingsperiodar i 2022:

 • 6.februar – 27.mars
 • 16.oktober – 13.desember

Pandemien har ført til litt uføreseieleg planlegging for Galleri Salhus, og me ønskjer difor å lyse ut to to periodar av utstillingsprogrammet vårt for 2022. 

Galleri Salhus har normalt 4 utstillingar pr.år, og har i hovudsak programmert gjennom direkte invitasjon.  

Me inviterer hermed profesjonelle kunstnarar til å søkje om utstillingsplass i våre særeigne lokaler på Tekstilindustrimuseet i Salhus, Bergen.  Museet held til i det nyleg freda industriminnet Salhus Tricotagefabrik, og sidan galleriet er nært knytt opp mot museet og såleis også tema som t.d. tekstil, klede, industri, arbeid m.m., ønskjer me særskilt kunst/kunstnarar som kan relatere sitt arbeid til eitt eller fleire av desse temaa velkomen. 

 • Kunstverk i kvitt utstillingslokale (Foto/Photo)
  1/1
  Utstillinga Ferd av Aud Bækkelund (2021) Thor Brødreskift

Søknaden skal innehalde

1. Grunngjeving: 

Grunngjevinga skal innehalde ein kort tekst om din/dykkar kunstnarlege praksis og kvifor du/de tenkjer at din/dykkar kunst høver å vise i Galleri Salhus.
Dersom søknaden din/dykkar kun gjeld ein av utstillingsperiodane må
dette kome tydeleg fram i søknaden. 

2. CV med oversikt over kunstfagleg utdanning og verksemd. 

3.Dokumentasjon med inntil 10 bilete. Dokumentasjonen må være merka med
tittel, årstal, teknikk og storleik. Legg alle bileta inn i ei og same
PDF-fil. 

Lever alle filer i PDF-format. 

Søknad (og ev. spørsmål) kan sendast til anneli.belsvik.aras@muho.no 

Merk emnet i e-posten med Open Call Galleri Salhus 

Søknadsfrist: 1. oktober 2021