Hopp til hovedinnhold

Open call - Artist in Residence

 • Bildet viser Salhus Tricotagefabrik med sjøen i front.
  Ellen M. Fiære Risbruna / Tekstilindustrimuseet

Tekstilindustrimuseet/Galleri Salhus – Artist in Residence

Kunstnaropphald ved Tekstilindustrimuseet i Salhus, Bergen, Norge.

For kunstnarar som arbeider tema/materialar som tekstil, industri, arbeidarhistorie o.l.

Tekstilindustrimuseet/Galleri Salhus utlyser tilbod om kunstnaropphald ved Tekstilindustrimuseet i Salhus, Bergen, Norge i 2024. Salhus er ein industristad bygd opp rundt den gamle freda fabrikken Salhus Tricotagefabrik AS (1859-1989). Vi ønskjer å skape/vere ein arena for fordjuping og refleksjon, samstundes som vi bidreg til å utvikle og synleggjere kunstnarskap, og fremjar kontakt mellom kunstnarar med ulik tilnærming til museet/samlinga/staden.

Artist in Residency for 2024 vil finne stad på våren og på hausten: frå ca. 15. april – ca. 15. mai og ca.15. august – ca.15. september 2024.

 • Bildet viser er arbeidsbord med malingstuber, tegnesaker og et uferdig maleri på papir
  Arbeidsbord for kunstnarar i Skulehuset Ellen M. Fiære Risbruna / Tekstilindustrimuseet

Kven kan søkje?

Alle profesjonelle kunstnarar som arbeider med tekstile medier eller har eit prosjekt relatert til tekstil/industri/arbeidarhistorie. Ein kan søkje som enkeltperson eller som kunstnarduo. Opphaldet er personleg, og det er ikkje høve til å ta med seg familie, partnar etc.

Kunstnaropphaldet er ope for søkjarar frå alle land.

Søknad

Søknadar bli vurdert av 3 fagpersonar ved Tekstilindustrimuseet/Galleri Salhus. 

Link til søknadsskjema. Send din CV på epost til Galleri.Salhus@muho.no

Søknadsfrist 21. januar 2024

 Svar kan forventast innan 6. februar  

 • Bildet viser er arbeidsbord med symaskin, garnspoler, pensler og kunstverk.
  Arbeidsbord i Skulehuset Ellen M. Fiære Risbruna / Tekstilindstrimuseet

Kva kan Tekstilindustrimuseet / Galleri Salhus tilby?

Vi tilbyd delt bustad for to personar i det fyrste skulehuset i Salhus, frå 1878. Her er det 2 soverom, felles kjøkken, toalett og stove. Dusjkabinett i eit hus for seg sjølv. Tilgang til vaskemaskin. Det er installert internett i bustaden. I tillegg kan vi tilby eit felles arbeidsrom for dei to kunstnarane. Vi har til utlån symaskinar og manuelle strikkemaskinar.  

Utover dette er fabrikken med sine unike rom og samlingar, tilgjengeleg innafor normal arbeidstid (kl. 08-15:30) på kvardagar. Salhus med sin unike beliggenhet, karakter og natur er tilgjengeleg døgnet rundt. Vi ønskjer å legge til rette for ulik utforsking av kunstnarleg praksis kombinert med tid for refleksjon og fordjuping.  

Eit viktig element i kunstnaropphaldet er møtet mellom to ulike kunstnarskap. Dei to som vert valt ut vil dele bustad og får dermed også høve til å både å dele og å lære av kvarandre. 

Det er ønskjeleg at mottakarane av kunstnaropphaldet mot slutten av opphaldet deler sin praksis i form av t.d. ein kunstnarpresentasjon i regi av Tekstilindustrimuseet/Galleri Salhus.  

Opphaldet er for to personar med varigheit på 4 veker. Opphaldet inkluderer eit honorar på NOK 5000 pr. person samt fri bustad og arbeidsplass. 

Skulehuset har det mest naudsynte av møblement og utstyr: 

 • Soverom 1: 120 cm brei seng, garderobeskap, stol, hylle.
 • Soverom 2: 160 cm brei seng, garderobeskap, stol, arbeidsbord og nattbord.
 • Kjøkken: kombiskap, komfyr, elles basis kjøkkenutstyr. Ingen oppvaskmaskin.
 • Stue: Sofa, salongbord, spisebord for 2-4 personar, bokhylle.

Kor ligg Tekstilindustrimuseet / Galleri Salhus?

Vi ligger i utkanten av Bergen kommune, helt i sjøkanten med utsikt over Salhusfjorden. Ta buss nr. 3 eller 4 til Åsane terminal, deretter buss nr. 35 til Salhus kai. 

 • Den tidlegare tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik sett frå sjøen.
  1/5
  Salhus Tricotagefabrik sett frå sjøen. Trond Isaksen
 • Bygda Salhus utanfor Bergen, med den tidlegare tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik.
  2/5
  Salhus. Trond Isaksen
 • Den første arbeidarbustaden ved tekstilfabrikken Salhus Tricotagefabrik, i Salhus ved Bergen.
  3/5
  Den første arbeidarbustaden i Salhus. Helge Sunde
 • Tekstilkunst og skulptur i utstillingslokale
  4/5
  Utstillinga Undring & erindring (2021) Thor Brødreskift
 • tekstilkunst av Åse Ljones og skulpturar av Lene Kilde
  5/5
  Thor Brødreskift
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1