Sauesanking for heile familien

Bli med Lygra Villsaulag på haustsankinga av villsauene som beitar ved turstiane våre, heilt ytterst på Lygra, på Tangane

  • gruppe av menneske sankar sauar (Foto/Photo)
    1/1

Vi inviterer små & større sauesankarar til å vera med på villsausanking på Lygra, søndag 2. oktober. Oppmøte på snuplassen ovanfor Lyngheisenteret kl 11.00.

Den vesle flokken på Tangane skal samlast i sankebingen for helsesjekk og uttak til slakting. Villsauer og lam skal vurderast iht. rasestandard for gammalnorsk sau (villsau). Dei med godt rasepreg er best rusta til å leve ute i lyngheia. 

Kle deg etter veret og hugs gode sko eller støvlar! Det vankar beløning til alle barn som tek del i sankinga.

Det vert ikkje førehandspåmelding til denne dagen, berre møt opp. Sjå også arrangement på Facebook (kjem her), på Lyngheisenteret og Lygra Villsaulag.

Velkomen til Lygra!

PS! Lyngheisenteret er stengt denne dagen, men for dei som treng å bruke toalett så er det alltid ope toalett på nedsida av bygget, ved bossdunkane.

  • sauesanking: sauar i båsar med folk rundt, sjø i bakgrunnen (Foto/Photo)
    1/1
    Lyngheisenteret