Artskunnskap

Lyngheisenteret er heim for mange artar av plantar, sopp og dyr. Her kan du lese om nokre av dei.