Hopp til hovedinnhold

Sirkulære Nordhordland

Visste du at Nordhordland har Noreg sitt største utsleppspunkt av klimagassen CO2, fleire sauer enn menneske og Noreg sitt einaste UNESCO Biosfæreområde? I vandreutstillinga Sirkulære Nordhordland kan du bli kjend med naturen, menneska og samfunnet i Nordhordland.

Utstillinga tematiserer FN sine berekraftsmål i ein regional kontekst. Innhaldet i utstillinga er basert på forsking, talmateriale, problemstillingar og narrativ med forankring i Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Utstillinga famnar breidt, men går særleg i djupna på fem tema: fotosytense, livet på land, livet i havet, energi og industri.

Les meir om kvart av tema under, eller bla lenger ned for å lese meir om utstillinga.

 • 1/1
  Foto: Ruben Soltvedt

Kven er utstillinga for?

Utstillinga er for alle, men særleg for deg som er innbyggjar i Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Om du er gamal eller ung spelar inga rolle, her er det noko for alle.

Som lærar eller skuleelev kan du nytte støtte til undervisning som føl utstillinga til å arbeide djupare med utvalde tema, og til å finne forankringa i skulen sitt nærområde. I tillegg er det utarbeida nokre konkrete oppgåver ein kan utføre i sjølve utstillinga.

Medverknad

Vi vil gjerne høyre kva du tenker!

Send brev til framtida her.

Turné

Gjennom skuleåret 2024/2025 skal utstillinga besøke alle dei åtte kommunane i Nordhordland UNESCO Biosfæreområde: 

2024:

 • Alver (juni-august)
 • Modalen (september)
 • Masfjorden (oktober)
 • Gulen (november)
 • Austrheim (desember - januar)    

2025:

 • Fedje (februar)
 • Osterøy (mars)
 • Vaksdal (april)
 • Alver (mai -)        

Frå mai 2025 blir utstillinga ståande på Lyngheisenteret.

Ombruk

Når du vitjar utstillinga vil du raskt finne gjenstandar og materiale som har levd eit langt liv. For å redusere ressursavtrykket til utstillinga har vi nytta ombruk i stor grad. Her er det gamle kister og ein amerikakoffert, MDF-plater frå verdsutstillinga i Hannover i år 2000 og hjul frå kasserte kontorstolar. Der vi har måtte ta i bruk nytt materiale har vi valgt materiale med minst mogeleg belastning på klima og miljø, og vi har utfordra samarbeidspartnarar på å nytte kapp og restar.

 • 1/1

Samarbeid

Utstillinga er eigd av Museumssenteret i Hordaland, avdeling Lyngheisenteret, og utvikla i tett samarbeid med Nordhordland UNESCO Biosfære. I tillegg har vi mange lokale samarbeidspartnarar:

 • Prestegård design – utstillingsdesignar
 • Vassbrekko AS – bygging og av tårn og lettveggar, tilpassing av kister og amerikakoffert
 • Reklamehuset AS – trykk på lettveggar og plater
 • Region Nordhordland v/Kjersti Isdal – illustrasjonar
 • Biblioteka i Nordhordland – utstillingslokale og –vertar under turné
 • Ullrosa v/Ingunn Kvamme - tova figurar
 • Kjetil Fossheim - diorama
 • Forskingsinstitusjonar
 • Regionalt næringsliv
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1