Hopp til hovedinnhold

Mysteriet med den forsvunne forskaren

Mysteriet med den forsvunne forskaren: ein Escape-boks om tekstil og berekraft. Følg spora etter Fia for å samle kunnskap om ansvarleg forbruk og produksjon.

Museumssenteret i Hordaland (MUHO) har utvikla ein Escape-boks der elevane må samarbeide og kommunisere i grupper for å løyse oppdraget. Escape-boksen inneheld 7 ulike problemløysingsoppgåver som krev «tenking utanfor boksen», og undervegs lærer dei om berekraftige mål, materiale, tekstilhistorie og FN sine berekraftmål.

Dette er eit gratis undervisningstilbod for elevar i grunnskule og videregåande skule. Undervisning og aktivitetar for skuleklassar kan tilpassast klassetrinn, alder og tema som innvandring, utvandring, migrasjon, byggkeskikk og helse.

Sjå filmen: hugs lyd!

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1